ÚVODNÍ STRÁNKA

 

Aktuality:

  • Ve čtvrtek 6. 5. 2021 od 18 do 19 hod. na rybářské klubovně bude možné uhradit členské příspěvky a zakoupit si povolenku k lovu ryb. Jedná se o poslední termín!!!
  • V sobotu 8. 5. 2021 od 7:30 hod. se uskuteční brigáda. Sraz na klubovně. Svoji účast hlaste na tel. číslo 723 008 445.
  • Od neděle 18. 04. 2021 bude umožněn lov ryb na rybníku Černý, který se nachází za Krátkým rybníkem. Lov ryb může provádět pouze osoba s platnou místní povolenkou (revír 451 351, MS 5A). Černý rybník je zarybněn kaprem a pstruhem duhovým, kaprem byla také zarybněna odkalovací nádrž (Odkalovačka). V povolence označte Černý rybník písmenem „Č“ a odkalovací nádrž písmenem „O“!!! Lín obecný je na rybníku Černý hájen celoročně!!!